03/07/2015

Contact

 

Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.

Plac Wolności 18
61-739 Poznań
tel. +48 601 900 283
e-mail: polsoft@ibpolsoft.pl

Numéro KRS 0000044610, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 778-00-82-513
partage de capital: 100.000,00 zł

Avez-vous une question? Contactez-nous.

Votre nom (requis)

Email (requis)

Sujet

Message