Nowoczesne rozwiązania IT dla bankowości, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

NEWS

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

WDROŻENIA
SZKOLENIA
SYSTEMY IT
UBEZPIECZALNIE
SEKTOR PUBLICZNY
INSTYTUCJE FINANSOWE
ROZWÓJ I WSPARCIE TECHNICZNE
CONSULTING IT
AUDYTY I ANALIZY IT
PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE
BROKERZY UBEZPIECZENIOWI
BANKI

O NAS

PONAD 20 LAT STAŻU NA RYNKU USŁUG IT

Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o. jest firmą z ponad dwudziestoletnim stażem na rynku usług IT. Specjalizujemy się w projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych. Dysponujemy doświadczonym, zgranym i elastycznym zespołem. Wykorzystujemy wiele najnowocześniejszych technologii. Oferujemy klientom usługi najwyższej klasy pod względem jakości i niezawodności. Tworzone przez nas oprogramowanie to wielowarstwowe aplikacje, oarchitekturze rozproszonej oparte między innymi na platformie Java EE, współpracujące z relacyjnymi systemami baz danych (Oracle, MySQL, PostgreSQL itd.) i wykorzystujące w warstwie prezentacji zarówno rozwiązania desktopowe, jak i przeglądarkowe. Mamy doświadczenie w tworzeniu systemów pracujących w różnych dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w sektorze bankowo-finansowym, ubezpieczeniowym i administracji publicznej.

PRODUKTY

ePolisa

ePolisa to platforma umożliwiająca zawieranie polis za pośrednictwem Internetu. System posiada wbudowany kalkulator umożliwiający wyliczenie składki ubezpieczeniowej, pozwala na porównanie ofert zakładów ubezpieczeń, wystawianie certyfikatów oraz raportowanie.

System Obsługi Wniosków (SOW)

System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie, zarządzanie, administrowanie i procesowanie wniosków spływających z wielu różnych kanałów.

System Obsługi Pożyczek (SOP)

System Obsługi Pożyczek jest produktem przeznaczonym dla funduszy pożyczkowych udzielających pożyczek lub poręczeń ze środków własnych lub unijnych (produkty finansowe dostępne w ramach inicjatywy JEREMIE, pożyczki ze środków PARP).

Broker

System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera. Baza danych programu ułatwia zarządzanie informacjami dotyczącymi klientów, polis, pojazdów itd. pogrupowanymi w sposób ułatwiający nawigację i szybkie odnalezienie.

System Obsługi Windykacji (SOWin)

System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno miękkiej (polubownej) polegającej na monitowaniu dłużnika, jak i windykacji twardej (sądowej).

Dłużnicy

Oprogramowanie przeznaczone jest dla użytkowników systemów Bankowy Rejestr (BR) oraz Dokumenty Zastrzeżone (DZ), w szczególności dla grup bankowych. Aplikacja umożliwia przeszukiwanie i zgłaszanie klientów zalegających ze zobowiązaniami do systemu BR.

SYSTEM OBSŁUGI ZAJĘĆ KOMORNICZYCH (SOK)

System Obsługi Zajęć Komorniczych (SOK) przeznaczony jest do ewidencji i obsługi zajęć komorniczych i tytułów egzekucyjnych otrzymywanych od podmiotów administracji państwowej i samorządowej, takich jak Urzędy Skarbowe czy ZUS.

SORBNET2

Zadaniem konwertera jest zamiana komunikatów płatniczych generowanych z systemu bankowego DEF3000/CB na komunikaty MT, a następnie ich przekazywanie poprzez sieć SWIFT do systemu SORBNET2. Konwerter może być zasilany danymi przy wykorzystaniu istniejącej funkcjonalności modułu DEF3000/CB: Rozliczanie-Sorbnet.

Masz pytanie? Napisz!