Ogłoszenie o połączeniu spółek

Zarząd Spółki: Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044610, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 492 & 1 pkt 1 ustawy Kodeks Spółek Read more about Ogłoszenie o połączeniu spółek[…]