03/07/2015

Doradztwo

Doradztwo informatyczne w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych UE

Firma Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o. oferuje doradztwo w zakresie nadzoru nad realizacją projektów informatycznych, a także audytu informatycznego dla firm i instytucji ubiegających się o dotacje z funduszy UE. Świadczymy między innymi następujące usługi:
 • Opracowywanie projektów polegające na:
  • diagnozowaniu celów strategicznych przedsiębiorstwa pod kątem kryteriów programów pomocowych,
  • przygotowaniu wstępnego projektu.
 • Wybór odpowiedniego programu pomocowego:
  • wybór formuły składania aplikacji,
  • wybór sposobu finansowania projektu,
  • weryfikacja założeń projektu, składanego do wybranego programu pomocowego.
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego:
  • kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
  • weryfikacja aplikacji pod kątem kryteriów formalnych i merytorycznych wybranego programu pomocowego,
  • nadzór nad procedurami składania wniosku.
 • Nadzór nad realizacją projektu:
  • nadzór nad zgodnością między przyjętymi założeniami a kryteriami programu,
  • monitoring kosztów dotyczących poszczególnych etapów realizacji programu.

Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie dotyczące realizacji projektów w zakresie technologii informatycznych.

W założenia wykorzystania środków pomocowych w technologiach informatycznych znajduje się budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Priorytet ten obejmuje wspieranie rozwoju aplikacji informatycznych na potrzeby przedsiębiorców w celu podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki. Beneficjentami programu mogą być:

 • jednostki administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • konsorcja jednostek administracji publicznej i jednostek naukowych,
 • przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty na rzecz przedsiębiorców – elektroniczny biznes, a także projekty na rzecz obywateli i administracji publicznej. Obejmować będą:

 • budowę elektronicznych platform usług publicznych dla obywateli i przedsiebiorstw,
 • przebudowę i wdrażanie rejestrów państwowych,
 • rozwój systemów informacji publicznej,
 • e-usługi w sektorze B2B,
 • działania na rzecz dostępu obywateli do szerokopasmowego internetu.

W Wielkopolsce na projekt Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego przewidziana jest pula 10,8 mln euro, obejmująca między innymi:

 • infrastrukturę telekomunikacyjną (sieci szerokopasmowe),
 • usługi i aplikacje dla małych i średnich przedsiębiorstw (handel elektroniczny, edukacja),
 • działania mające na celu poprawę dostępu do technologii informacyjnych dla małych i średnich firm.

Generalne założenia wskazują, że dla uzyskania większej konkurencyjności gospodarki kluczowa jest poprawa infrastruktury obszaru Wielkopolski, w odniesieniu do innych regionów Unii Europejskiej. W ramach kategorii interwencji Społeczeństwo informacyjne przewiduje się:

 • usługi i aplikacje dla obywateli (e-administracja, e-zdrowie, e-kształcenie, e-integracja),
 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne.