06/07/2015

Dłużnicy

Oprogramowanie przeznaczone jest dla użytkowników systemów Bankowy Rejestr (BR) oraz Dokumenty Zastrzeżone (DZ), w szczególności dla grup bankowych. Aplikacja umożliwia przeszukiwanie i zgłaszanie klientów zalegających ze zobowiązaniami do systemu BR oraz przeszukiwanie i zgłaszanie utraconych dokumentów do systemu DZ. W obu przypadkach możliwe jest pobieranie danych do lokalnej bazy oraz pełna automatyczna synchronizacja. Ponadto aplikacja umożliwia generowanie raportów oraz przechowywanie i udostępnianie dokumentów.