06/07/2015

ePolisa

ePolisa to platforma umożliwiająca zawieranie polis za pośrednictwem Internetu. System posiada wbudowany kalkulator umożliwiający wyliczenie składki ubezpieczeniowej, pozwala na porównanie ofert zakładów ubezpieczeń, wystawianie certyfikatów oraz raportowanie. Obecnie system obsługuje między innymi ubezpieczenia od odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa. Platforma stworzona została z wykorzystaniem frameworku Angular.

Więcej