06/07/2015

SORBNET2

Zadaniem konwertera jest zamiana komunikatów płatniczych generowanych z systemu bankowego DEF3000/CB na komunikaty MT, a następnie ich przekazanie poprzez sieć SWIFT do systemu SORBNET2. Konwerter może być zasilany danymi przy wykorzystaniu istniejącej funkcjonalności modułu DEF3000/CB: Rozliczanie-Sorbnet. Dzięki temu przejście z Sorbnet na Sorbnet2 nie powoduje konieczności zmian w infrastrukturze teleinformatycznej banku. Konwerter przetwarza następujące typy komunikatów:

  • komunikaty płatnicze: MT 103, MT 103+, MT 202, MT202COV,
  • komunikaty informacyjne: MT 012, MT 019, MT 900, MT 910, MT 940 i MT 950.

Konwerter zapewnia możliwość parametryzacji zleceń płatniczych oraz definiowania reguł ich przetwarzania. Zlecenia płatnicze wychodzące są automatycznie uzupełnianie informacjami wymaganymi przez SWIFT i SORBNET2. Aplikacja pozwala też na ręczne uzupełnianie zleceń. Zlecenia przychodzące są kierowane we właściwe miejsce zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami przetwarzania.

Rejestr operacji i zarządzanie kolejką zleceń

System zawiera rejestr wszystkich operacji przechodzących przez konwerter. Pozwala to na monitorowanie salda rachunków w NBP. Bank ma możliwość weryfikacji wszystkich zmian na rachunku wykonanych w ciągu dnia operacyjnego i kontroli bieżącej płynności (w miarę możliwości z najmniejszą liczbą zapytań do NBP).
Zakres podglądu płatności w bieżącym dniu operacyjnym obejmuje:

  • zlecenia zrealizowane, odrzucone, oczekujące w kolejce, obciążeniowe i uznaniowe,
  • płatności oczekujące na realizację na 5 następnych dni operacyjnych (obciążeniowych i uznaniowych),
  • płatności zrealizowane w ciągu ostatnich 30 dni kalendarzowych,
  • zarządzanie kolejką zleceń, których uczestnik jest wystawcą:
    • zmiana priorytetu płatności,
    • przeniesienie płatności na początek lub na koniec kolejki.

Założenia techniczne

System jest wykonany w technologii J2EE. Serwer aplikacyjny JBOSS, baza danych Oracle (komercyjna lub bezpłatna), aplikacja kliencka jest zrealizowana w technologii JSF/JSP.