06/07/2015

System Obsługi Pożyczek

System Obsługi Pożyczek (SOP) jest produktem przeznaczonym dla funduszy pożyczkowych udzielających pożyczek lub poręczeń ze środków własnych bądź unijnych (produkty finansowe dostępne w ramach inicjatywy JEREMIE, pożyczki ze środków PARP). Pozwala na zautomatyzowanie procesu udzielania pożyczek, począwszy od oceny zdolności kredytowej klienta poprzez dobór produktu, proces zawierania i kontroli pożyczki do zarządzania procesem windykacji.

Program zapewnia gromadzenie danych o pożyczkobiorcach i poręczycielach, zabezpieczeniach, kontrolę spłat i zadłużenia, przepływ informacji i dokumentów na każdym etapie pożyczki.

System Obsługi Pożyczek zawiera katalogi produktów pożyczkowych. Zawartość katalogów można samodzielnie definiować poprzez określenie parametrów pożyczki, tj.:

  • wielkości oprocentowania,
  • sumy opłat prowizyjnych,
  • sposobu naliczania rat (raty stałe/malejące),
  • zniżek w oprocentowaniu i opłacie prowizyjnej,
  • liczby rat, okresu karencji itp.

Aplikacja posiada opcję automatycznego uruchamiania pożyczek z rachunku bankowego. Umożliwia wygenerowanie wielu dokumentów związanych z każdym etapem pracy w programie. Dokumenty mogą być generowane na podstawie gotowych szablonów – są to: wnioski o udzielenie pożyczki, umowy, harmonogramy spłat, raporty dotyczące pożyczki, wezwania do zapłaty, dokumenty związane z windykacją długu i wiele innych. W programie istnieje także możliwość dołączania plików tekstowych i graficznych spoza systemu.

SOP zapewnia współpracę z systemami informatycznymi banków. Istnieje możliwość pobierania wyciągów bankowych w formatach: Minibank, MT940, SIMP, DnB i in. Umożliwia to automatyczne wczytywanie danych dotyczących spłat wykonanych przez klientów na rachunki bankowe odbiorcy oraz identyfikację spłaty i przyporządkowanie jej do umowy pożyczkowej.

System posiada narzędzie eksportu danych księgowych do systemów finansowo-księgowych, dane mogą być eksportowane w ujęciu analitycznym lub syntetycznym. Procedura umożliwia szybkie zaksięgowanie wszystkich operacji finansowych i eliminuje konieczność wielokrotnego ich przetwarzania.

System zawiera moduł zadań, którego podstawowym założeniem jest przekazywanie i zlecanie pracy między użytkownikami. Zadania mogą być także generowane automatycznie na podstawie indywidualnych schematów postępowań. Moduł zadań przyspiesza procesowanie wniosków oraz zwiększa efektywność pracy dzięki kontroli terminowości działań.

System Obsługi Pożyczek zawiera moduł przeznaczony do zarządzania procesem windykacji na wszystkich jej etapach, począwszy od tzw. windykacji miękkiej (polubownej) polegającej na monitowaniu dłużnika, do windykacji twardej (sądowej). Moduł pozwala na kontrolę stanu zadłużenia i spłat, przepływu informacji i dokumentów na wszystkich etapach windykacji.

SOP posiada również moduł Call Center – narzędzie wspomagające proces pozyskiwania klienta – który umożliwia zaplanowanie kampanii marketingowej.

Więcej