06/07/2015

Produkty

ePolisa – System ePolisa to platforma obsługująca zawieranie polis za pośrednictwem Internetu. Posiada wbudowany kalkulator umożliwiający wyliczenie składki ubezpieczeniowej, pozwala na porównywanie ofert zakładów ubezpieczeń, wystawianie certyfikatów oraz raportowanie.

Więcej


SOW – System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie, zarządzanie, administrowanie i procesowanie wniosków spływających z wielu różnych kanałów.

Więcej


SOP – System Obsługi Pożyczek jest produktem przeznaczonym dla funduszy pożyczkowych udzielających pożyczek lub poręczeń ze środków własnych lub unijnych (produkty finansowe dostępne w ramach inicjatywy JEREMIE, pożyczki ze środków PARP).

Więcej


SOWin – System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno miękkiej (polubownej) polegającej na monitowaniu dłużnika, jak i windykacji twardej (sądowej).

Więcej


Dłużnicy – Oprogramowanie przeznaczone jest dla użytkowników systemów Bankowy Rejestr (BR) oraz Dokumenty Zastrzeżone (DZ), w szczególności dla grup bankowych.

Więcej


SOK – System Obsługi Zajęć Komorniczych przeznaczony jest do ewidencji i obsługi zajęć komorniczych i tytułów egzekucyjnych otrzymywanych od podmiotów administracji państwowej i samorządowej, takich jak Urzędy Skarbowe czy ZUS.

Więcej


SORBNET2 – Zadaniem konwertera jest zamiana komunikatów płatniczych generowanych z systemu bankowego DEF3000/CB na komunikaty MT, a następnie ich przekazanie poprzez sieć SWIFT do systemu SORBNET2. Konwerter może być zasilany danymi przy wykorzystaniu istniejącej funkcjonalności modułu DEF3000/CB: Rozliczanie-Sorbnet.

Więcej


BDD – Bank Danych Drogowych jest kluczowym systemem wspomagającym zarządzanie siecią drogową. Zawiera bazy do rejestru danych lokalizowanych w ciągu drogi, takich jak informacje o zarządcach drogi, jej geometrii, stanie technicznym, zagospodarowaniu i wyposażeniu pasa drogowego, natężeniu ruchu i wielu innych.

Więcej


System ratingowy i scoringowy Anadefi – Zintegrowane rozwiązanie do zarządzanie ryzykiem kontrahenta, przeprowadzania analiz finansowych i sporządzania ratingów.

Więcej


Galitt – narzędzia do testowania, walidacji oraz certyfikacji kart i infrastruktury kartowej – Nasza firma jest dystrybutorem na terenie Polski narzędzi firmy Galitt do testowania, walidacji oraz certyfikacji kart i infrastruktury kartowej. Narzędzia z pakietów KaNest® i VisuCard® pozwalają na testowanie kart, aplikacji mobilnych, terminali płatniczych, sieci i serwerów pod kątem zgodności z wymaganiami organizacji kartowych typu: Mastercard, VISA, American Express. Firma IB POLSOFT zapewnia także wsparcie i pomoc przy wdrożeniu.

Więcej