Podpisaliśmy umowę z firmą Galitt

Podpisaliśmy umowę z firmą Galitt na dystrybucję i wsparcie na rynku polskim narzędzi do  testowania,  walidacji oraz certyfikacji kart i infrastruktury kartowej. Narzędzia z pakietów KaNest® i VisuCard® pozwalają na testowanie kart, aplikacji mobilnych, terminali płatniczych, sieci i serwerów pod kątem zgodności z wymaganiami organizacji kartowych typu: Mastercard, VISA, American Express.